Divadlo věčné moudrosti a teosofická alchymie Heinricha Khunratha
překlad Jakub Hlaváček ; autoři statí Vladimír Karpenko, Ivo Purš, Martin Žemla

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Úvod editorů/ 9 Heinrich Khunrath
Divadlo věčné Moudrosti / ?
Zdravím nestranného čtenáře /13
Chvála Theophila Aretia na veliké a obdivuhodné Divadlo přeslavného Heinricha Khunratha z Lipska, doktora obojí medicíny a tvůrce učení o pravé moudrosti / 14 Epigram ? vydání Divadla přeslavného muže a pána
Heinricha Khunratha z Lipska, doktora obojího lékařství, ? ? poctě tohoto znamenitého filosofa, předního muže naší doby atd. / 15
O Divadle nejvznešenějšího a nejučenějšího muže, pana Heinricha Khunratha, proslulého doktora obojího lékařství /16
Provolám Theodora Aquilina, P. L., milovníka teosofie, ke školometskému filosofu /16 Teosofická modlitba moudrého křesťana ? prameni Moudrosti, nejlepšímu a největšímu Kristu /17
Úvod a obecný rozvrh následujícího Prologu ke křesťansko
kabalistickému, božsko-magickému a fyzicko-chemickému Divadlu jediné pravé věčné Moudrosti / 17 Obsah prvního stupně /18 Obsah druhého stupně / 18 Obsah třetího stupně / 19 Obsah čtvrtého stupně / 19 Obsah pátého stupně / 19 Obsah šestého stupně / 19 Obsah sedmého stupně / 19
Prolog {Poznámka editorů] / 20 Výklady a poznámky / 20
Výklad prvního úvodního stupně / 20
I.	rytina - Kabalistický Kristus / za s. 34 Výklad druhého úvodního stupně / 44
II.	rytina - Androgynní Adam / za s. 46 Výklad třetího úvodního stupně / 56
III.	rytina - Alchymický hermafrodit / za s. 58
IV.	rytina - Oratoř a laboratoř / za s. 70 Výklad čtvrtého úvodního stupně / 73
V.	rytina - Citadela alchymie / za s. 82 Výklad pátého úvodního stupně / 84
VI.	rytina - Krystal a pečeť / za s. 94
VIL rytina - Hermova Smaragdová deska / za s. 106 Výklad šestého úvodního stupně / 117
Vlil. rytina - Gymnasium přírody / za s. 118 IX. rytina - Brána Divadla Moudrosti / za s. 130 Výklad sedmého úvodního stupně / 136
[Isagógé ? prvnímu vyobrazení tohoto Divadla] / 141 Isagógé, čili stručné uvedení ? druhému vyobrazení tohoto Divadla / 142
Isagógé, čili stručné uvedení ke třetímu vyobrazení tohoto Divadla / 143
I.	Kámen filosofů existuje, neboť jej... / 143
II.	Co je filosofický kámen? / 144
?. Proč se nazývá kamenem a proč filosofickým? / 145
IV.	Co je Ruach Elohim, jenž spočíval nad vodami?
(Gn 1) / 145
V.	Co je nebe? / 146
VI.	Jak byl Ruach Elohim prostřednictvím nebe v panenské děloze velkého světa (totiž ze stvořeného chaosu), tedy prázdné a pusté země a vody, počat a učiněn pravým
a vnímatelným tělem? / 146
Obsah
VIL Jak a kde se narodil syn makrokosmu... / 147 ??. Proč se projevuje jako obnovující se ze sebe sama a jakým způsobem je oslaven porodní rukou fyzicko-che-mického umění po svém nanebevzetí? / 148 IX. Jaký je z něj užitek a takřka nekonečný a zázračně blahodárný prospěch pro makrokosmos i mikrokosmos v katolické trojjednotě? / 149 Shrnutí / 150
Může být kámen filosofů rozmnožen (jak se o něm traduje)? /150
Čtyři závěry / 150
Isagógé, čili stručné uvedení ke čtvrtému vyobrazení tohoto Divadla / 151
Epilog neboli závěr celého díla / 153 Původně utvářejí svět tři [věci]... /157 Souhrn... Divadla věčné Moudrosti... / 159
Ivo Purš
Heinrich Khunrath v zrcadle svého Divadla / i6i
1.	Alchymie na přelomu 16. a 17. století /161
2.	Život Heinricha Khunratha (1560-1605) / 162
2.1	Cesta ? alchymii a peregrinatio alchemica / 162
2.2	Doktorské teze a studium v Basileji / 167
2.3	Pobyt v Čechách, léčba Viléma z Rožmberka
a rudolfínský vědecký okruh / 171
3.	Khunrathova hlavní alchymická díla / 177
3.1	Confessio de chao physico-chemicorum catholico / 178
3.2	Von hylealischen, das ist pri-materialischen catholischen
oder algemeinem natürlichen Chaos / 179
3.3	Magnesia catholica philosophorum	/ 195
3.4	Symbolum physico-chymicum /	198
3.5	Warhafftiger Bericht vom philosophischen Athanor / 198
3.6	De igne magorum philosophorumque secreto externo
et visibili / 200
3.7	Quaestiones tres per-utiles, Tractatus physico-medicus,
etc. / 202
4.	Amphitheatrum sapientiae aeternae - Divadlo věčné
Moudrosti / 203
4.1	Popis vydání 1595 a 1609 / 203
4.2	Prolog Divadla / 206
4.2.1	První stupeň Prologu / 207
4.2.1.1	Předpoklady poznání božské Moudrosti /207
4.2.2	Druhý stupeň Prologu / 208
4.2.3	Třetí stupeň Prologu / 209
4.2.4	Čtvrtý stupeň Prologu / 210
4.2.5	Pátý stupeň Prologu / 211
4.2.5.1	Osvícení mysli a iniciace / 212
4.2.5.2	Modlitba jako magická invokace / 214
4.2.5.3	Kosmogonická východiska Velkého Díla / 216
4.2.6	Šestý stupeň Prologu /218
4.2.7	Sedmý stupeň Prologu / 220
4.3	Ikonografie rytin Divadla - první vydání 1595 / 221
4.3.1	Divadlo a tradice středověkých naučných schémat / 222
4.3.1.1	Schémata mikrokosmu a makrokosmu / 223
4.3.1.2	Schémata typu „rotae\
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0128704
3 CZ-VmKRM
5 20190208133630.4
7 ta
8 170727s2017----xr afh|f||||||001|0|cze||
20 ## $a 978-80-87908-24-2 $q (vázáno)
40 ## $a BOA001 $b cze $d ABA001 $e rda
41 1# $a cze $b eng $k eng $h lat
43 ## $a e-gx---
45 ## $a t-u-
72 #7 $a 133 $x Ezoterismus. Okultismus $2 Konspekt $9 17
80 ## $a 239.4 $2 MRF
80 ## $a 133.5:54 $2 MRF
80 ## $a 133.4 $2 MRF
80 ## $a 26-587 $2 MRF
80 ## $a 239.4-726.6 $2 MRF
80 ## $a [133.5:54]-051 $2 MRF
80 ## $a (430) $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
80 ## $a (0.072) $2 MRF
80 ## $a 091.07 $2 MRF
100 1# $a Khunrath, Heinrich, $d 1560-1605 $7 xx0071720 $4 aut
240 10 $a Amphitheatrum sapientiae aeternae. $l Česky $7 aun2017965017
245 10 $a Divadlo věčné moudrosti a teosofická alchymie Heinricha Khunratha / $c překlad Jakub Hlaváček ; autoři statí Vladimír Karpenko, Ivo Purš, Martin Žemla
246 30 $a Divadlo věčné moudrosti
250 ## $a 1. vydání
264 #1 $a Praha : $b Trigon, $c 2017
300 ## $a 451 stran, 9 nečíslovaných složených listů obrazových příloh : $b ilustrace, faksimile ; $c 33 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Částečně přeloženo z latiny
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 ## $a Heinrich Khunrath (1560-1605) byl klíčovou postavou vývoje alchymie na přelomu 16. a 17. století, tedy v době, kdy vrcholil její význam pro evropskou vědu a kulturu. Khunrathovo Divadlo věčné Moudrosti je výjimečný spis, v němž se prostřednictvím textu i originálních, umělecky hodnotných vyobrazení spojuje dobová teologie a filosofie s paracelsiánskou alchymií. Nakladatelská anotace. Kráceno.
520 ## $a Kniha přináší komentovaný překlad hlavního díla lipského lékaře, teosofa a paracelsiánského alchymisty Heinricha Khunratha "Amphitheatrum sapientiae aeternae" z roku 1595.
546 ## $a Anglické resumé
600 17 $a Khunrath, Heinrich, $d 1560-1605. $7 aun2017965015. $t Amphitheatrum sapientiae aeternae $2 czenas
648 #7 $a 16.-17. století $7 ch757028 $2 czenas
648 #4 $a 1560-1605
650 07 $a teosofové $7 ph590908 $z Německo $y 16.-17. století $2 czenas
650 07 $a alchymisté $7 ph196734 $z Německo $y 16.-17. století $2 czenas
650 07 $a teosofie $7 ph116434 $z Německo $y 16.-17. století $2 czenas
650 07 $a alchymie $7 ph118340 $z Německo $y 16.-17. století $2 czenas
650 07 $a magie $z Německo $y 16.-17. století $2 czenas
650 07 $a kabala $7 ph114852 $z Německo $y 16.-17. století $2 czenas
650 09 $a theosofists $z Germany $y 16th-17th centuries $2 eczenas
650 09 $a alchemists $z Germany $y 16th-17th centuries $2 eczenas
650 09 $a theosophy $z Germany $y 16th-17th centuries $2 eczenas
650 09 $a alchemy $z Germany $y 16th-17th centuries $2 eczenas
650 09 $a magic $z Germany $y 16th-17th centuries $2 eczenas
650 09 $a cabala $z Germany $y 16th-17th centuries $2 eczenas
655 #7 $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas
655 #7 $a komentovaná vydání $7 fd132577 $2 czenas
655 #7 $a faksimile $7 fd132227 $2 czenas
655 #9 $a collective monographs $2 eczenas
655 #9 $a annotated editions $2 eczenas
655 #9 $a facsimiles $2 eczenas
700 1# $a Hlaváček, Jakub, $d 1975- $7 mzk2004236970 $4 trl
700 1# $a Karpenko, Vladimír, $d 1942- $7 jk01053089 $4 aui
700 1# $a Purš, Ivo, $d 1964- $7 jn20010601044 $4 aui
700 1# $a Žemla, Martin $7 jn20020722051 $4 aui
765 08 $i S přihlédnutím k anglickému překladu: $t Heinrich Khunrath's theatre of eternal wisdom and theosophical alchemy $9 Česky
900 $a ABA001 $b 20
910 $a UOE802 $b K 1135
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link